Uncategorized

Konkursy

Szkoła Mediacyjna
Szkoła Mediacji to program szkoleniowy dla regionalnych specjalistów ds. kultury z całej Polski, który wprowadza ich w praktykę horyzontalnej komunikacji z odbiorcami.

Teatr Nowy
Fundusz Rozwoju Sztuki AOL organizuje otwarty konkurs charytatywny, którego celem jest finansowanie produkcji teatralnych.

Nowa rola bibliotek w edukacji
Otwarty konkurs charytatywny na finansowanie społecznych i kulturalnych projektów bibliotecznych. Głównym celem jest zmiana publicznego statusu bibliotek i aktywizacja ich działalności projektowej, a w efekcie poprawa poziomu wykształcenia i jakości życia mieszkańców.

Leave a Reply