O nas

Fundusz Charytatywny na rzecz Rozwoju Kultury Polskiej powstał z inicjatywy biznesmena Mihaila Prokhorowa i posiada regionalną strategię pracy.

Wybrana strategia wyraża się w tym, że dla każdego regionu Fundacja opracowuje swój własny, niepowtarzalny program, uwzględniający historyczną, gospodarczą i kulturową specyfikę danego terytorium.

O sukcesie w dużej mierze decyduje realność wyznaczonych celów, a koncentracja wysiłków i inwestycji na danym terytorium pozwala osiągnąć najbardziej zauważalny efekt.

Fundusz koncentruje się również na realizacji federalnych i międzynarodowych projektów mających na celu włączenie kultury rosyjskiej w kontekst globalny.